Opleiding tot erkend en geregistreerd Register-onderhandelaar RO

Aan de orde komen onder meer:

Het beïnvloeden van:

Succesvol afsluiten van onderhandelingen