Landelijke opleiding tot erkend en geregistreerd
Register-onderhandelaar RO

Degenen die de specialisatieopleiding met succes afronden, verkrijgen:

  1. Een door het NIO erkend deelnamecertificaat;

  2. De mogelijkheid zich aan te melden bij het NIO-kwaliteitsregister voor erkende en geregistreerde Register-onderhandelaars RO. Bij opname in dit kwaliteitsregister mag u de exclusieve titel voeren van Register-onderhandelaar RO. Tevens mag u derden ervan in kennis stellen dat u staat ingeschreven in het kwaliteitsregister, welke dient als waarborg voor uw kwaliteit.

Waarom deze specialisatieopleiding?

Deze specialisatieopleiding is ge´nitieerd onder meer omdat op het gebied van onderhandelen nog veel te verbeteren valt. De reguliere scholings- en opleidingstrajecten hebben de afgelopen decennia niet of nauwelijks aandacht besteed aan onderhandelen. Onderhandelen is een vaardigheid die met goede begeleiding goed is te verbeteren. Het NIO draagt bij aan de verbetering van kennis, inzicht en vaardigheden aangaande onderhandelen.